ENG
공지사항

2020 제10회 세계인권도시포럼에 여러분을 초대합니다!

페이지 정보

조회 1,347회 작성일 20-10-08 03:48

본문

기억과 공동체 - 인권도시의 미래 (10/7~10, 광주)

26887_1600325869.jpg

sns_icon_facebook.pngsns_icon_twitter.pngsns_icon_instagram.pngsns_icon_youtube.pngsns_icon_homepage.png
Copyright © World Human Rights Cities Forum Secretariat  All rights reserved

[세계인권도시포럼 사무국 World Human Rights Cities Forum Secretariat]
(61475) 광주광역시 동구 중앙로196번길 5 (금남로3가) 1-2층  
1-2F, 5, Jungang-ro 196beon-gil, Dong-gu, Gwangju 61475, South Korea
Tel. +82-62-226-2734   l   Fax. +82-62-226-2731   l   E-mail. whrcf@gic.or.kr